เงื่อนไขเว็บไซต์

การสั่งซื้อทางเว็บไซต์มีเงื่อนไขดังนี้

1. ลูกค้า สมัครเป็นสมาชิก ตามขั้นตอนทางหน้าเว็บไซต์

2. หากลูกค้าลงทะเบียนแล้วให้ถือยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของเว็บไซต์

3. ลูกค้า จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง อาทิ ชื่อ-สกุล เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ หรือที่อยู่ให้จัดส่งสินค้า

4. หากข้อมูลลูกค้าที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ไม่เป็นความจริงทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของสินค้าที่จัดส่งให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม

5. หลังจากสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บสำเร็จแล้ว ทางระบบจะได้รับใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ เราจะทำการเช็คสถานะสินค้า และแจ้งให้ลูกค้าทราบ ผ่าน email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยัน วันเวลาที่พร้อมทำการจัดส่่งสินค้าให้

6. ลูกค้าจะต้องโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางร้าน และทำการแจ้งยืนยันการโอนเงินให้ทางร้านทราบ

7. ทางร้านจะทำการตรวบสอบยอดโอน และจัดส่งสินค้าให้เมื่อพบยอดเงินที่โอนเข้ามา

8. การจัดส่งจะเป็นรอบตามที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับเงือนไขการยืนยันการโอนเงินของลูกค้า

9. ข้อมูลในเว็บไซต์ใช้เพื่อการโฆษณา ผิด ตก ยก เว้น