Smart Managed Switchเปรียบเทียบสินค้า (0)


ZYXEL GS1900-10HP 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink

ZYXEL GS1900-10HP 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 8-port GbE Smart Managed Desktop High Power PoE+  (77 Watt) with 2 Gb..

฿8,500.00

ZYXEL GS1900-16 16-port GbE Smart Managed Switch

ZYXEL GS1900-16 16-port GbE Smart Managed Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 16-port GbE Smart Managed Desktop Switchรองรับ การทำ V..

฿5,190.00

ZYXEL GS1900-24 24-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink

ZYXEL GS1900-24 24-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 24-port GbE Smart Managed Switch with 2 GbE SFP portsร..

฿7,690.00

ZYXEL GS1900-24E 24-port GbE Smart Managed Switch

ZYXEL GS1900-24E 24-port GbE Smart Managed Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 24-port GbE Smart Managed Desktop Switchรองรับ การทำ V..

฿6,190.00

ZYXEL GS1900-24HP 24-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink

ZYXEL GS1900-24HP 24-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 24-port GbE Smart Managed High Power PoE+ Switch with ..

฿15,900.00

ZYXEL GS1900-48 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink

ZYXEL GS1900-48 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 48-port GbE Smart Managed Switch with 2 GbE SFP portsร..

฿15,000.00

ZYXEL GS1900-48HP 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink

ZYXEL GS1900-48HP 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 24-port GbE and 24-port GbE High Power PoE+ Smart ..

฿26,900.00

ZYXEL GS1900-8 8-port GbE Smart Managed Switch

ZYXEL GS1900-8 8-port GbE Smart Managed Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 8-port GbE Smart Managed Desktop Switchรองรับ การทำ VLAN, QoS, Link Aggre..

฿4,290.00

ZYXEL GS1900-8HP 8-port GbE Smart Managed PoE Switch

ZYXEL GS1900-8HP 8-port GbE Smart Managed PoE Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 8-port GbE Smart Managed Desktop High Power PoE+ Switch (70Watt)รองรับ Po..

฿6,590.00

ZYXEL GS1920-24HPv2 GbE Smart Managed POE Switch

ZYXEL GS1920-24HPv2 GbE Smart Managed POE Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 28 Port Smart Managed PoE Switch 24x1G + 4x1G Combo, 375 Watt PoE การรั..

฿21,900.00

ZYXEL GS1920-24v2 GbE Smart Managed Switch

ZYXEL GS1920-24v2 GbE Smart Managed Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 28 Port Smart Managed Switch 24x1G + 4x1G Combo การรับประกัน Limited..

฿11,500.00

ZYXEL GS1920-48HPv2 GbE Smart Managed POE Switch

ZYXEL GS1920-48HPv2 GbE Smart Managed POE Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 50 Port Smart Managed PoE Switch 44x1G+ 4x1G Combo + 2x SFP, 375 Watt PoE ..

฿37,450.00

ZYXEL GS1920-48v2 GbE Smart Managed Switch

ZYXEL GS1920-48v2 GbE Smart Managed Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 50 Port Smart Managed Switch 44x1G + 4x1G Combo + 2xSFP การรับประกัน ..

฿19,790.00

ZYXEL GS1920-8HPv2 GbE Smart Managed POE Switch

ZYXEL GS1920-8HPv2 GbE Smart Managed POE Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 10 Port Smart Managed PoE Switch 8x1G + 2x1G Combo, 130 Watt PoE, fanless ..

฿11,900.00

ZYXEL XGS1930-28 GbE Smart Managed Switch with 4 SFP+ Uplink

ZYXEL XGS1930-28 GbE Smart Managed Switch with 4 SFP+ Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 28 Port Switch, 24x Gigabit Copper and 4x10G SFP+ การรับประกัน Limit..

฿19,260.00

ZYXEL XGS1930-28HP GbE Smart Managed POE Switch with 4 SFP+ Uplink

ZYXEL XGS1930-28HP GbE Smart Managed POE Switch with 4 SFP+ Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 28 Port PoE Switch, 24x Gigabit PoE and 4x10G SFP+, 375 Watt PoE การรับ..

฿36,700.00

ZYXEL XGS1930-52 GbE Smart Managed Switch with 4 SFP+ Uplink

ZYXEL XGS1930-52 GbE Smart Managed Switch with 4 SFP+ Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 52 Port Switch, 48x Gigabit Copper and 4x 10G SFP+, การรับประกัน Lim..

฿30,900.00

ZYXEL XGS1930-52HP GbE Smart Managed POE Switch with 4 SFP+ Uplink

ZYXEL XGS1930-52HP GbE Smart Managed POE Switch with 4 SFP+ Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 52 Port PoE Switch, 48x Gigabit PoE and 4x 10G SFP+, 375 Watt PoE การรั..

฿30,900.00

แสดง 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18 รายการ (1 หน้า)