L2+ Managed Switchเปรียบเทียบสินค้า (0)


ZYXEL XGS3700-24 24-port GbE L2+ Switch with 10GbE Uplink

ZYXEL XGS3700-24 24-port GbE L2+ Switch with 10GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 24 port Layer 2/3 Switch, 4x10G การ..

฿87,750.00

ZYXEL XGS3700-24HP 24-port GbE L2+ PoE Switch with 10GbE Uplink

ZYXEL XGS3700-24HP 24-port GbE L2+ PoE Switch with 10GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 24 port Layer 2/3 Switch, 4x 10G, PoE Power Budget..

฿103,800.00

ZYXEL XGS3700-48 48-port GbE L2+ Switch with 10GbE Uplink

ZYXEL XGS3700-48 48-port GbE L2+ Switch with 10GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 48 port Layer 2/3 Switch, 4x10G การ..

฿107,500.00

ZYXEL XGS3700-48HP 48-port GbE L2+ PoE Switch with 10GbE Uplink

ZYXEL XGS3700-48HP 48-port GbE L2+ PoE Switch with 10GbE Uplink

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 48 port Layer 2/3 Switch, 4x 10G, PoE Power Budget..

฿0.00

ZYXEL XS1920-12 12-port 10GbE Smart Managed Switch

ZYXEL XS1920-12 12-port 10GbE Smart Managed Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 24 x GbE combo (RJ-45/SFP) ports2 x 12GbE CX4 port1 x ..

฿81,320.00

ZYXEL XS3800-28 28-port 10GbE L2+ Managed Switch

ZYXEL XS3800-28 28-port 10GbE L2+ Managed Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) 28-port 10GbE L2+ Switch, MultiGig, 12x 10G Copper..

฿230,000.00

แสดง 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ (1 หน้า)