Switch Layer 2 220 Seriesเปรียบเทียบสินค้า (0)


CISCO SF220-24-K9-EU 24-Port 10/100 Smart Plus Switch

CISCO SF220-24-K9-EU 24-Port 10/100 Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿7,811.00

CISCO SF220-24P-K9-EU 24-Port 10/100 PoE Smart Plus Switch

CISCO SF220-24P-K9-EU 24-Port 10/100 PoE Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿16,050.00

CISCO SF220-48-K9-EU 48-Port 10/100 Smart Plus Switch

CISCO SF220-48-K9-EU 48-Port 10/100 Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿12,840.00

CISCO SF220-48P-K9-EU 48-Port 10/100 PoE Smart Plus Switch

CISCO SF220-48P-K9-EU 48-Port 10/100 PoE Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿29,211.00

CISCO SG220-26-K9-EU 26-Port Gigabit Smart Plus Switch

CISCO SG220-26-K9-EU 26-Port Gigabit Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿14,124.00

CISCO SG220-26P-K9-EU 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

CISCO SG220-26P-K9-EU 26-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿25,145.00

CISCO SG220-50-K9-EU 50-Port Gigabit Smart Plus Switch

CISCO SG220-50-K9-EU 50-Port Gigabit Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿25,252.00

CISCO SG220-50P-K9-EU 50-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

CISCO SG220-50P-K9-EU 50-Port Gigabit PoE Smart Plus Switch

คุณลักษณะอุปกรณ์ (ย่อ) การรับประกัน 5 Years Warranty..

฿38,520.00

แสดง 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8 รายการ (1 หน้า)